nenejek.pl

 BHP dla firm

Jak działa firma zewnętrzna zajmująca się BHP

Decyzja o podjęciu współpracy z zewnętrzną firmą oferującą usługi BHP to świetny wybór dla przedsiębiorcy. Firma tego typu dba o szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, formułuje regulaminy, stale nadzoruje pracę przedsiębiorstwa, tak aby maksymalnie zwiększyć poziom bezpieczeństwa i zachowania higieny pracy, a także reprezentuje przedsiębiorstwo przed państwowymi instytucjami kontrolnymi (np. PIP). Firma BHP zajmuje się również oceną ryzyka zawodowego. Tego typu analiza ma na celu wykazanie źródeł zagrożenia dla zdrowia i życia pracowników w miejscu pracy oraz podjęcie działań mających na celu minimalizację tego zagrożenia.