nenejek.pl

Oferta

Nasza oferta

Nasza oferta obejmuje kompleksową obsługę BHP. Jako firma zewnętrzna prowadzimy stały nadzór w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także dbamy o właściwe w tym kierunku przygotowanie pracowników. Formułowanie regulaminów, instruktaż, ocena ryzyka zawodowego, doradztwo w wymienionych obszarach, reprezentacja firmy przed państwowymi instytucjami kontrolnymi, wprowadzanie w życie idei mających na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i profesjonalne reagowanie w sytuacji ewentualnych wypadków pracowników to tylko część naszych obowiązków. Ze względu na to, że nasza działalność specjalizuje się w bezpieczeństwie i higienie pracy, jesteśmy kompleksowo przygotowani do pracy w każdej branży. Firma zewnętrzna dzięki swojej obecności wprowadza ład w przedsiębiorstwach i rozstrzyga sytuacje sporne w sytuacjach nagłych. Wykwalifikowani pracownicy, którzy świetnie znają przepisy BHP, potrafią łatwo nawiązywać i podtrzymywać kontakty z pozostałymi pracownikami, pracodawcą oraz osobami trzecimi. Nasze szkolenia i dbałość o stosowanie się do norm i przepisów BHP sprawia, że praca staje się źródłem satysfakcji. Redukowanie do minimum możliwych zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników jest naszą pasją. Dzięki tej sytuacji wzrasta znacząco poziom zaufania pracowników do swojego pracodawcy, a co za tym idzie, praca przedsiębiorstw przebiega zgodnie z założeniami.